Ojämställd spelarbeskattning

Den nya s k expertskatten som fr o m i år kan tillämpas av utländska fotbollsspelare i Sverige gynnar bara den manliga sidan och skälet är enkelt.

Först om spelarens lön är över 88.000 kr/månad ( = två basbelopp) reduceras skatten.
Så höga löner har ingen av Damallsvenskans utländskor. Inte nog med att de tjänar mycket mindre än sina manliga kolleger, de senare får dessutom skatterabatt på sina redan alltför höga ersättningar.
- Ingen av våra utländska spelare är ens i närheten av 88.000 i månaden, säger Tyresö FFs fotbollsansvarige Hans Lövgren.
- Jag har inte ens satt mig in i hur expertskatten fungerar.

Mats Heed, tidigare sportchef i Jitex kommenterar:
- Expertskatten är generell och jag tror inte den gynnar många kvinnor och definivt inte kvinnliga idrottare. Däremot är det nog så att en hel del fotbollsklubbar på herrsidan som kan dra nytta av den.

Under en treårsperiod som en utländsk spelare avlönas av en svensk klubb gäller att 25 procent av hans ersättning blir skattefri. Vid exemplet 100.000 kr i månaden betalar föreningen arbetsgivaravgifter endast på 75.000 kr. Ju högre lön desto större avdrag.

Frågan om expertskatt har drivits mot bakgrund av att svenska klubbar missgynnats i förhållande till skatteregler i andra länder där t ex svenska spelare får behålla mer av sin lön.
Riksidrottsförbundet har inte tillfrågats av regeringen.
- Vi har ingen synpunkt om skattelättnader ur jämställdhetsperspektiv, säger Thomas Karlsson, skattejurist i RF.
- Spontant kan man ju tycka att utländska spelare tar platser från de svenska i lag här.

Taggar: