Undvik en korsbandsskada per säsong – träna KNÄKONTROLL!

Den svenska Knäkontrollstudien inom flickfotboll visade att nästan 2/3 (ca 65%) av alla främre korsbandsskador hos fotbollsspelande tonårstjejer kan förebyggas med ett speciellt uppvärmningsprogram. Forskning inom detta område bedrivs i en mängd länder och inte bara inom fotboll. Förhållandet med ökad förekomst av allvarliga knäskador hos de kvinnliga idrottarna är nämligen detsamma inom bl.a. basket, innebandy och handboll.

I vår föregående artikel redovisade vi den forskning som finns kring damfotboll och allvarliga knäskador. Kontentan av denna forskning visar att allvarliga knäskador är alldeles för ofta förekommande bland damfotbollsspelare, 2 till 6 ggr vanligare än bland manliga spelare, vilket både kan ge kortsiktiga och långsiktiga problem för de individer som drabbas.
Med detta som bakgrund har olika forskare undersökt möjligheterna om det med ett speciellt
utformat träningsprogram är möjligt att minska antalet allvarliga knäskador bland damfotbollsspelare. Den svenska Knäkontrollstudien inom flickfotboll visade att nästa 2/3 (ca 65%) av alla främre korsbandsskador hos fotbollsspelande tonårstjejer kan förebyggas med ett speciellt uppvärmningsprogram. Studien är världens hittills största skadeförebyggande undersökning inom idrott och utfördes med stöd från Svenska Fotbollförbundet och Folksam.
Forskning inom detta område bedrivs i en mängd länder och inte bara inom fotboll. Förhållandet med ökad förekomst av allvarliga knäskador hos de kvinnliga idrottarna är nämligen detsamma inom bla. basket, innebandy och handboll.

Undvik en korsbandsskada i laget per år
Risken att drabbas av en allvarlig knäskada såsom en främre korsbandsskada är för en dam/flickfotbollsspelare i tonåren är ca 2-3 ggr vanligare än för män/pojkar. Skadan inträffar oftast under belastad riktningsförändring eller vid landning efter hopp – de flesta sker utan kontakt med annan spelare. En utvärdering av hur regelbunden träning av knäkontrollprogrammet visade att om en trupp på 14 spelare konsekvent under en säsong genomför programmet i samband med uppvärmningen så resulterar det i att en spelare i den truppen undgår att drabbas av en korsbandsskada. En skada som i normalfallet leder till att den skadade spelaren är borta från match cirka ett år!

Prestationshöjande!
Programmet Knäkontroll innehåller 6 olika övningar som stegras och varieras i 4 olika steg + en parövning. Viktigt att notera är att den skadeförebyggande träningen även visat sig förbättra prestationen hos spelarna. När det gäller lagets prestation så blir den givetvis bättre med spelare som har större kapacitet och dessutom så förbättras lagets förmåga att spela fotboll genom att ett mindre antal spelare är borta pga skada. Här kan man verkligen tala om flerdubbla effekter som ett resultat av Knäkontroll - programmet.

Appen ”Knäkontroll” är gratis och finns tillgänglig för Android och iPhone.
Hemsida http://www.skadad.se/förebygga/om-knäkontroll/fotboll
CD-n Knäkontroll förebygg skador – prestera bättre beställes av SISU idrottsböcker genom www.idrottsbokhandeln.se eller tel 040 – 660 66 67. Pris 79 kr.

Övningar som förbättrar knäkontrollen
En viktig del i denna träning är att förbättra rörelsekvalitén, alltså ”finliret” som gör att spelaren kontrollerar sina muskler och leder bättre än tidigare. Övningarna har olika profil:
• Två övningar inriktade på att förbättra kontrollen av knäleden under knäböjning – sträckning, undvika att knät rör sig inåt, i riktning mot det andra knät. Knät ska vid böjning rör sig fram över tårna. (bilder övn 1 + 3)
• Lika många övningar syftar till att förbättra bålstabiliteten, något som ger möjlighet till ökad kontroll och kraftutveckling från bål samt armar och ben. (bilder övn 2 + 4)
• De sista två övningarna tränar utfallssteg och hopp - landning med betoning på kvalité och styrka. Färdigheter som förbättrar kontrollen av knäleden. (bilder övn 5 + 6)


Det är viktigt att den här formen av träning genomförs med bra kvalité på övningarna. Likaså att det sker kontinuerligt vilket innebär att de läggs in i den ordinarie träningen. En bra variant kan vara att köra två av övningarna i slutet av uppvärmningen. Lägg inte in alla övningarna på en gång, för mycket träning av knäböj kan ge problem med *Schlatter hos de unga spelarna och överbelastningsskada i knäskålsenans fäste till knäskålen hos de äldre.

Kunskapen om att förebygga allvarliga knäskador kommer givetvis att bli större med tiden. Mycket forskning inom området pågår och det finns en hemsida där aktuell kunskap inom området presenteras. Hemsidan är ett resultat av samarbete mellan Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, Karolinska Institutet, och Capio Artro Clinic
http://www.skadad.se/om-skadad-se

I Norge finns också mycket kunskap inom detta området och här är deras hemsida:
http://www.ostrc.no/no/Skadefri-Test/

Text: Emma Svedberg, Torsten Larsson och Karin Holmberg, Fysioterapeuter på Metropolen och Idrottsmedicinska Mottagningen, Östersund
Foto: Bildbyrån
*fotnot: Schlatter kan beskrivas som en överbelastning av tillväxtzonen under knäleden)