FIFA- ny strategi för damfotboll

Det var med stolthet som Fifas första kvinnliga generalsekreterare Fatma Samoura nyligen lanserade organisationens första globala strategi för damfotboll. Bland annat finns ambitiösa mål som att dubbla antalet kvinnliga utövare till 60 miljoner under kommande tolv år, dessutom ska prispengarna till fotbolls-VM öka dramatiskt.
FIFA- ny strategi för damfotboll
FIFA- ny strategi för damfotboll

Huvudmålen för strategin kan ringas in inom tre områden, där ökat deltagande är en av dessa. Ett annat är målet att bygga starka fundament som i dokumentet beskrivs som skapelsen av ett mer sofistikerat ekosystem där man ska uppmuntra ledarskap och även modernisera hela verksamhetshanteringen av sporten. Med andra ord två huvudmål nära besläktade och rent av sammanflätade eftersom det kommer att krävas betydligt vassare jordmån och organisatorisk grund för att dubbla antalet utövare.

I dessa sammanhang borde exempelvis Sverige vara en god förebild, då damfotboll på flick- och ungdomssidan av idag är oerhört väl utvecklad rent organisatoriskt och där vi ser mängder med begåvade ledare kliva fram. De kommer alla från det starka föreningslivet som börjar med flickfotboll och där alltfler håller sig kvar till seniornivå, dels som spelare, dels som ledare.

1 Förstärka damfotbollens kommersiella värde

Det tredje huvudmålet handlar om att förstärka damfotbollens kommersiella värde. Något som kommer bli nödvändigt för att få fler utövare och starkare organisatoriska fundament. Det räcker nämligen inte med kraften underifrån med allt fler som engagerar sig, utan man måste även knyta starka band med en marknad som kan lyfta intresset ytterligare. Inte minst behöver stora stjärnor lyftas fram i rampljuset allt oftare, för att i sig inspirera tillväxten underifrån.

Dessutom har ett ökat kommersiellt intresse effekten av bättre ersättning till spelarna, vilket i sig också bidrar till ökat intresse underifrån. Kanske inte några raketforskarslutsatser, eftersom vi sedan länge kan se exakt denna utveckling inom herrfotbollen, men det krävs onekligen dokument och strategier med Fifas stämpel för att ge en starkare officiell prägel på strävan. Och det är inte en sekund för sent.

2 Damfotbollen växer även utan Fifas strategier

Men även utan stora strategier från Fifas sida växer damfotbollen i stora delar av världen av egen kraft, inte minst på den kommersiella sidan. Det är dock oerhört långt kvar för att komma ikapp herrsidan. Fifas strategi inbegriper satsningar på kommersiella projekt, nya marknads- och kommunikationsplattformar såväl som fler plattformar för att sända och nå ut med fotbollen via exempelvis streaming. I den miljön gäller det att fånga upp fler kanaler ut mot marknaden.

Det handlar inte bara om stora sponsringsprojekt, där växande branscher som exempelvis spelbranschen gärna deltar, utan det handlar även om en större kanalbredd, såsom att finnas lika starkt representerade på den växande betting-marknaden som drar till sig de stora massorna av sportintresserade.

Denna vision går hand i hand med den ökade efterfrågan på fotbollsinspirerade spel inom underhållningsindustrin och innovativa spelutvecklare jobbar ihärdigt med att möta det ökade intresset av fotbollsspel som når ut till konsumenterna på något av Sveriges nya nätcasinon.

Den växande spel- och underhållningsindustrin utgör därmed en oerhört viktig kanal för en fotboll som vill öka sitt marknadsmässiga värde. Kanaler som tar fotbollen rakt in i konsumenternas hem via en dator eller mobil och stärker dess varumärke även hos de som inte aktivt följer damfotboll.

3 Samouras stora uppgift

Förutsättningarna för fotboll för kvinnor runt om i världen är ju oerhört vitt skilda, alltifrån den väl utvecklade svenska föreningsvärlden till länder där kvinnor knappt får spela fotboll. Uppgiften är därmed gigantisk och det kommer krävas envishet och uthållighet.

Frågan är om Fatma Samoura kan bli den som nu leder damfotbollen mot nya nivåer? Hon är ju först in i en framträdande roll i det annars så manligt dominerade Fifa. Den gamla herrklubben har efter skandaler nu öppnat upp för en organisation som bättre motsvarar samhället i stort istället för några pampars intressen.

Samoura är 56 år gammal och kommer från Senegal. Hon har en gedigen bakgrund som diplomat med en rad olika uppdrag inom FN. 2018 rankade Forbes henne som den mest inflytelserika kvinnan i sportvärlden. Så hon bär både förhoppningar och tryck på sina axlar när hon nu ger sig i kast med uppgiften.