Damfotboll.com i RSS

När du hämtar en RSS-ström ("Tjänsten") från Damfotboll.com samtycker du till att bindas av och vara en part i detta avtal ("Avtalet"). Godtar du inte villkoren i Avtalet skall du inte hämta tjänsten.

Damfotboll Sverige AB ("Damfotboll") kan ändra alla villkor som finns i detta Avtal när som helst genom att publicera ett ändringsmeddelande eller ett nytt avtal på Damfotboll.com. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att vi publicerat ett ändringsmeddelande utgör ett bindande godkännande av ändringen.

  1. ANVÄNDNING. RSS är en kostnadsfri tjänst som erbjuds av Damfotboll för icke kommersiellt bruk. RSS-strömmarna skall ej användas för kommersiell eller annan vinning för användaren. All sådan användning, inklusive men inte begränsat till, användning eller införlivande av RSS innehållet i hemsidor eller andra medier som drivs för kommersiella ändamål eller av intresseorganisationer eller andra liknande verksamheter (men exklusive individuella fotbollsföreningar) är strängt förbjudet. Damfotboll.com erbjuder avgiftsbelagda RSS-strömmar och andra nyhetstjänster för kommersiella ändamål, och önskas någon av dessa tjänster ber vi Er kontakta vår marknadsföringsavdelning (anette@damfotboll.com). Du måste använda RSS-strömmarna som de tillhandahålls av Damfotboll, och du får inte redigera eller ändra den text, det innehåll eller de länkar som erbjuds av Damfotboll.

  2. ÄGANDE. Damfotboll bibehåller allt ägande och andra rättigheter till RSS-innehållet, samt alla Damfotboll.com-logotyper och varumärken som används i anslutning till Tjänsten.

  3. RÄTT ATT AVSLUTA STRÖMMARNA. Damfotboll förbehåller sig rätten att avbryta tillhandahållandet av delar av eller hela Tjänsterna när som helst, samt att kräva att du slutar visa, distribuera eller på annat sätt använda delar av eller hela Tjänsterna av någon anledning. Damfotboll tar inget ansvar för någon av dina aktiviteter i anslutning till Tjänsterna eller för din användning av Tjänsterna i anslutning till din webbplats.

  4. TILLÄMPLIG LAG. Detta Avtal styrs av svensk rätt och eventuell tvist i samband med detta Avtal skall hänföras till svensk allmän domstol.

Följande RSS-flöden finns att tillgå för damfotboll.com:

Nyheter
http://www.damfotboll.com/nyheter-rss

Bloggar
http://www.damfotboll.com/bloggar-rss

Forum
http://www.damfotboll.com/forum-rss

RSS är ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad utan att behöva surfa runt på olika webbsidor. RSS (som står för Rich document format Site Summary), är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.